Breaking News |  กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองชิ่ม       การเข้าค่าลูกเสือ 2560       การแข่งขันกีฬาอำเภอแหลมสิงห์ครั้งที่ 14        กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำนา ณ ไอดินกลิ่นทุ่ง หนองชิ่ม จันทบุรี       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้       งานกิจกรรมวันแม่ 58       งานประชุมผู้ปกครอง 5 ส.ค. 2558       แห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีพ.ศ. 2558       โรงเรียนวัดหนองชิ่มได้จัดการอบรมผู้ปกครองดูแลเด็กปฐมวัยค่านิยมไทย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/อัตลักษณ์
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา
ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ประเมินคุณภาพภายใน
ประกันคุณภาพ
บริการวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลิ้งที่น่าสนใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรีเขต 2
www.google.com
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 82  
เข้าชมปีนี้ : 1,134  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,670  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองชิ่ม [อ่าน : 237 ครั้ง] การเข้าค่าลูกเสือ 2560 [อ่าน : 352 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาอำเภอแหลมสิงห์ครั้งที่ 14 [อ่าน : 549 ครั้ง] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำนา ณ ไอดินกลิ่นทุ่ง หนองชิ่ม จันทบุรี [อ่าน : 609 ครั้ง]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ [อ่าน : 491 ครั้ง] งานกิจกรรมวันแม่ 58 [อ่าน : 394 ครั้ง]

   ข่าวอบรมสัมมนา
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  [อ่าน : 501 ครั้ง]
       กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญอำเภอแหลมสิงห์ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2559 ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมเรียนรู้วิธีการดำนา  [อ่าน : 397 ครั้ง]
       กิจกรรมเรียนรู้วิธีการดำนา ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การสร้างศิลปะตามจินตนาการ  [อ่าน : 427 ครั้ง]
       กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การสร้างศิลปะตามจินตนาการ ..... (อ่านต่อ)
  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองชิ่ม
การเข้าค่าลูกเสือ 2560
การแข่งขันกีฬาอำเภอแหลมสิงห์ครั้งที่ 14
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ดูรายการทั้งหมด