Breaking News |   ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมลงประชามติ       จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอัตลักษณ์ของโรงเรียน       โครงการนำนักเรียนและครูเข้าสุ่วิถิพุทธ (กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)       วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)       วันปลูกต้นไม้ประจำปีของโรงเรียน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙       วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙       อบรมนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙       กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559       โรงเรียนวัดคลองตะเคียนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       ประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
Web Link
บุคลากร
ข้อมูลวิชาการ
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (vision)
พันธกิจ ( Mission)
เป้้าประสงค์(Goal)
กลยุทธ์หลักของสถานศึกษา
ลิงค์ที่หน้าสนใจ
youtube
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 76  
เข้าชมปีนี้ : 1,219  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,865  

   ประชาสัมพันธ์
๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมลงประชามติ  [อ่าน : 226 ครั้ง]
       วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ลงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ..... (อ่านต่อ)
วันปลูกต้นไม้ประจำปีของโรงเรียน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  [อ่าน : 217 ครั้ง]
       โรงเรียนวัดคลองตะเคียนจัดกิจกรรมปลูกต้นประจำปี ๒๕๕๙ ..... (อ่านต่อ)
วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  [อ่าน : 174 ครั้ง]
       กิจกรรมต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ..... (อ่านต่อ)

   ข่่าวการศึกษา
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอัตลักษณ์ของโรงเรียน  [อ่าน : 162 ครั้ง]
     วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดคลองตะเคียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอัตลักษณ์ของโรงเรียน ..... (อ่านต่อ)
โครงการนำนักเรียนและครูเข้าสุ่วิถิพุทธ (กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)  [อ่าน : 215 ครั้ง]
     นำนักเรียนแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๙ และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาก่อนล่วงหน้า ..... (อ่านต่อ)
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  [อ่าน : 88 ครั้ง]
     วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดคลองตะเคียนเดินสวนสนาม จำนวน ๑ กอง ..... (อ่านต่อ)
ประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  [อ่าน : 199 ครั้ง]
     วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา โรงเรียนวัดคลองตะเคียนจัดประปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา (โครงการนำนักเรียนและครูเข้าสู่วิถีพุทธ)  [อ่าน : 92 ครั้ง]
     วันศุกร์ ที่ 19 เวลา08.00 -08.30 คณะครูนำนักเรียน 226 คน และคณะครูจำนวน 11 คน ไปเวียนเทียนที่วัดคลองตะเคียน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ..... (อ่านต่อ)
  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมลงประชามติ
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอัตลักษณ์ของโรงเรียน
โครงการนำนักเรียนและครูเข้าสุ่วิถิพุทธ (กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)
วันปลูกต้นไม้ประจำปีของโรงเรียน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ดูรายการทั้งหมด