ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒน 
  เสนอบริการจัดหาครูสอนภาษาจีนชาวจีน ให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต่างๆ ในทุกเขตการศึกษา 
  ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์  
  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ชุดฝึกทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
  Download หนังสือหน้าที่พลเมือง 
  ประชาสัมพันธ์โครงการการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น 
  การศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ขอเชิญร่วมบริจาคงาน “วันรวมใจ ประชาเมตตาปัญญาอ่อน”  
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1