การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2018
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม    อ่าน : 24 ครั้ง
 ประกาศ : 18 มิถุนายน 2561 13:15:03       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :            วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์  ผอ.สพป.จบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2018  
พร้อมด้วยนายลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร ครู โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ดดยส่งเสริมให้มีกระบวนการฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และฝึกการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 2018 ด้านการรู้เรื่่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์