การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม    อ่าน : 71 ครั้ง
 ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561 14:53:42       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี  เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 95 คน ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2