โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม    อ่าน : 667 ครั้ง
 ประกาศ : 08 สิงหาคม 2557 11:22:00       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนมเขต1 จังหวัดนครพนม 
ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2557