การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 345 ครั้ง
 ประกาศ : 29 พฤษภาคม 2558 17:06:44       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : ตามที่ สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้จัดการอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี ขณะนี้ สพฐ. ได้บันทึกวีดิทัศน์การประชุมทางไกลดังกล่าว โดยท่านสามารถชมได้ทาง http://www.dlthailand.com/bblworkshop