ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 254 ครั้ง
 ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2558 11:40:43       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการทดสอบและฝึกภาษาอังกฤษในชื่อ EOL System หรือระบบ EOL เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 จะจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL GEPOT "General English Proficiency Online Test by EOL System" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เข้ารว่มการทดสอบแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน www.engtest.net ณ ทุกจุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต