การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 138 ครั้ง
 ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2558 14:46:39       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : กำหนดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
สามารถดาวน์โหลดคู่มือจัดสอบ NT ได้ที่นี่ >>>Download<<<