ประชาสัมพันธ์โครงการการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 142 ครั้ง
 ประกาศ : 07 สิงหาคม 2557 11:05:20       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย(สนนท.)ได้จัดโครงการการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ โดยจะคัดเลือกเข้ารับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2557 
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่  http://www.thaiguidance.netและสอบถามรายละเอียดได้จาก www.facebook.com/thaiguidance  หรือประสานงานโดยตรงที่สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 083-554-0629