การศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 149 ครั้ง
 ประกาศ : 17 กรกฏาคม 2557 14:24:10       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : smiley กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่  22-25  กรกฎาคม  2557  ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน  48  คน  โดยศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนฝั่งแดง(พระเทพวรมุณี) และโรงเรียนพระกลาง มีวัดถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ