Breaking News |  การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒน       เสนอบริการจัดหาครูสอนภาษาจีนชาวจีน ให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต่างๆ ในทุกเขตการศึกษา       ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์        การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗       ชุดฝึกทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้       Download หนังสือหน้าที่พลเมือง       โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา       ประชาสัมพันธ์โครงการการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น       งานวันเทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2557       การศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
พันธกิจศึกษานิเทศก์
บุคลากร
บุคลากร
กลุ่มงานย่อย
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
วัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลฯ
งานธุรการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
o-net
อาเซียน
กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขนาดเล็ก
Web Link
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 100  
เข้าชมปีนี้ : 477  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,640  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒน  [อ่าน : 342 ครั้ง]
       วีดิทัศน์การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ..... (อ่านต่อ)
เสนอบริการจัดหาครูสอนภาษาจีนชาวจีน ให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต่างๆ ในทุกเขตการศึกษา  [อ่าน : 220 ครั้ง]
       บริษัท เอ็ดดูพลัสอินเตอร์เนชั่นเเนล อะเคเดอมี (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน จึงมีการติดต่อนักศึกษาชาวจีน ชั้น ปี3 และปี4 จะมาทำการฝึกส ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์   [อ่าน : 254 ครั้ง]
       บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด จะจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านระบบ EOL ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
   ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  [อ่าน : 667 ครั้ง]
       กิจกรรม การศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งานวันเทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2557  [อ่าน : 464 ครั้ง]
       "งานวันเทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2557" 7 กรกฎาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
การศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  [อ่าน : 601 ครั้ง]
       การศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
  ภาพกิจกรรม สพป.จบ.2
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
งานวันเทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2557
การศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดูรายการทั้งหมด  

 


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ ครูไทย