ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม    อ่าน : 594 ครั้ง
 ประกาศ : 07 สิงหาคม 2557 10:41:37       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :  นายบุรโชติ วรผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมเจ้าหน้าท่ี ออกตรวจติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด จำนวน ๗ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ ก.ค.๒๕๕๗