แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
 ประเภท : ประชาสัมพันธ์    อ่าน : 554 ครั้ง
 ประกาศ : 29 สิงหาคม 2557 16:27:05       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : สพป.จบ.2 ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗