การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 265 ครั้ง
 ประกาศ : 25 สิงหาคม 2559 10:08:26       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2 คณะติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ.