อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 200 ครั้ง
 ประกาศ : 30 มิถุนายน 2559 11:50:35       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

นายภาณพ แจ้งพลอย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 วัน พุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00น. ณ ห้องประชุม มีสุข