การประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบประมาณคงเหลือไตรมาสที่ ๓-๔)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 181 ครั้ง
 ประกาศ : 08 พฤษภาคม 2558 16:09:10       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๒ เป็นประธานการประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบประมาณคงเหลือไตรมาสที่ ๓ - ๔) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒