การประชุม VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 215 ครั้ง
 ประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2558 16:04:57       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ.2  กลุ่มนโยบายและแผนจัดประชุม  VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผู้เข้ารับฟัง VDO Conference ประกอบด้วย
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 
  • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝ่ายแผนงาน ฝ่ายการเงิน
  • ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  • ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  • โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง