กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
 ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการและจัดทำปฏิทินการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ประเภท :     อ่าน : 119 ครั้ง
 ประกาศ : 25 กุมภาพันธ์ 2557 16:15:55       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการและจัดทำปฏิทินการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน