ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำสั่งศธจ.จบ. เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ 
  ประชาสัมพันธ์อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรม 
  โครงการครูดีในดวงใจ 
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจ 
  โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ปีการศึกษา 2561 
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ.2561 
  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลาการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี 59 - 60  
  ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น (ครั้งที่ 2) 
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รางวัล 
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2