ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ.2561 
  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลาการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี 59 - 60  
  ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น (ครั้งที่ 2) 
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รางวัล 
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง รอง ผอ.และผอ.โรงเรียน 
  "กมล"ออกมาตรการเข้มสกัดทุจริตสอบคัดเลือกผอ.-รองผอ.สถานศึกษา ส่งหนังสือกำชับเขตพื้นที่ฯทั่วประเทศ ห้า 
  เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ ที่ 2  
  การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 1  
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1