โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลาการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี 59 - 60
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 69 ครั้ง
 ประกาศ : 04 กรกฏาคม 2561 15:06:33       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

หนังสือยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

แผนการดำเนินการ 2559

แผนการดำเนินการ 2560

ข้อมูลครู 59

ข้อมูลครู 60