ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น (ครั้งที่ 2)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 109 ครั้ง
 ประกาศ : 27 มิถุนายน 2561 16:52:44       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

1.รหัสหลักสูตรและรุ่นที่ขอยกเลิก

2.รายชื่อหลักสูตรและรหัสหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล