การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รางวัล
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 64 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มิถุนายน 2561 09:23:05       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

1.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น


2.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

3.รางวัลคุรุสดุดี

4.รางวัลคุรุสภา

5.รางวัลภาษาฝรั่งเศสดีเด่น