Breaking News |  คำสั่งศธจ.จบ. เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ       ประชาสัมพันธ์อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน       ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรม       โครงการครูดีในดวงใจ       ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจ       โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ปีการศึกษา 2561       การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พ.ศ.2561       โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลาการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี 59 - 60        ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น (ครั้งที่ 2)       การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รางวัล     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
ขอบข่าย/ภารกิจ
งานธุรการ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคคลากร
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
จันท์ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA ปี 2561
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรฯ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 251  
เข้าชมปีนี้ : 2,503  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,547  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประชุมกลุ่มบริหารงานบุุคคล 
มีข้อมูลทั้งหมด  1  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1