ประเภท : >>..ข่าวประชาสัมพันธ์..<<   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผน 
  ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย 
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1