ประเภท : >>..ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการ/ประชุม..<<   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชุม ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2560 สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2  
   สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผน 
  ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย 
มีข้อมูลทั้งหมด  4  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1