ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560
 ประเภท : >> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ <<    อ่าน : 27 ครั้ง
 ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2561 15:44:45       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

สพป. จันทบุรี เขต 2 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

<<< คลิก!!! แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ.วันที่ 29 กันยายน 2560