ประชุม ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2560 สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2
 ประเภท : >>..ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการ/ประชุม..<<    อ่าน : 75 ครั้ง
 ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2561 14:44:23       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุ ปี 2560
 เพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญ  จัดประชุม วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ.ห้องประชุมดี
สพป. จันทบุรี เขต 2พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ รอง ผอ. สพป. จบ 2
          บรรยายการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ โดย นางสาว สุชาดา สัจจากุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
          ตอบปัญหาข้อซักถาม โดย นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ