สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผน
 ประเภท : >>..ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการ/ประชุม..<<    อ่าน : 1,034 ครั้ง
 ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2558 19:47:23       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :        สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผนรองรับการปฏิบัติงาน
ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
อันทำให้ไม่สามารถอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และรายการขอเบิกได้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
ระหว่างเวลา 09.30 - 11.15 น.  

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558