สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย
 ประเภท : >>..ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการ/ประชุม..<<    อ่าน : 941 ครั้ง
 ประกาศ : 03 มีนาคม 2558 10:24:52       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
    แจ้งประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง
หักภาษี ณ ที่จ่ายให้บริการกับข้าราชการในสังกัดทุกคน เรียบร้อยแล้ว โดยเข้าโปรแกรม
"ระบบเงินเดือนอัตโนมัติ E-money"