Breaking News |  ประชุม ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2560 สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2        ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2561 ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2561       ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560        สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผน       ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์       สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย       แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร       แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005       แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006       แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล     
เมนูหลัก
ขั้นตอนการให้บริการ
หน้าหลัก
บุคลากรกลุ่มการเงินฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน่วยงานใน สพป.จบ.2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่งบทดลอง
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์ม..งานพัสดุ
แบบฟอร์มซื้อตกลงราคา
แบบฟอร์มสอบราคาจ้าง
แบบฟอร์มสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าพัสดุ
โรงเรียนดีประจำตำบล..โรงเรียนพระราชดำริ
ข้อ 1 แผนการดำเนินงานจัดจ้าง
ข้อ 2 เอกสารสำหรับสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
ข้อ 3 แบบสอบราคาจ้าง 2558
ข้อ 4 แบบฟอร์มสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
วิธี e-Auction
เอกสารการประกวดราคา e-Auction
e-Auction2549
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 87  
เข้าชมปีนี้ : 1,971  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,542  
  งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561

      งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561   

เดือน กันยายน 2561

เดือน สิงหาคม 2561

เดือน กรกฎาคม 2561

เดือน มิถุนายน 2561

เดือน พฤษภาคม 2561

เดือน เมษายน 2561

เดือน มีนาคม 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561


เดือน มกราคม 2561

เดือน ธันวาคม 2560

เดือน พฤศจิกายน 2560

เดือน ตุลาคม 2560