Breaking News |  ประชุม ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2560 สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2        ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2561 ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2561       ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560        สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผน       ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์       สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย       แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร       แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005       แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006       แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล     
เมนูหลัก
ขั้นตอนการให้บริการ
หน้าหลัก
บุคลากรกลุ่มการเงินฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน่วยงานใน สพป.จบ.2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่งบทดลอง
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์ม..งานพัสดุ
แบบฟอร์มซื้อตกลงราคา
แบบฟอร์มสอบราคาจ้าง
แบบฟอร์มสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าพัสดุ
โรงเรียนดีประจำตำบล..โรงเรียนพระราชดำริ
ข้อ 1 แผนการดำเนินงานจัดจ้าง
ข้อ 2 เอกสารสำหรับสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
ข้อ 3 แบบสอบราคาจ้าง 2558
ข้อ 4 แบบฟอร์มสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
วิธี e-Auction
เอกสารการประกวดราคา e-Auction
e-Auction2549
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 182  
เข้าชมปีนี้ : 1,843  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,414  
  ประชุม ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2560 สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2
  หมวด  >>..ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการ/ประชุม..<<   วันที่  18-05-2561
      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุ ปี 2560
 เพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญ  จัดประชุม วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ.ห้องประชุมดี
สพป. จันทบุรี เขต 2พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ รอง ผอ. สพป. จบ 2
          บรรยายการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ โดย นางสาว สุชาดา สัจจากุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
          ตอบปัญหาข้อซักถาม โดย นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว