Breaking News |  ประชุม ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2560 สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2        ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2561 ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2561       ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560        สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผน       ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์       สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย       แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร       แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005       แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006       แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล     
เมนูหลัก
ขั้นตอนการให้บริการ
หน้าหลัก
บุคลากรกลุ่มการเงินฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน่วยงานใน สพป.จบ.2
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่งบทดลอง
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์ม..งานพัสดุ
แบบฟอร์มซื้อตกลงราคา
แบบฟอร์มสอบราคาจ้าง
แบบฟอร์มสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าพัสดุ
โรงเรียนดีประจำตำบล..โรงเรียนพระราชดำริ
ข้อ 1 แผนการดำเนินงานจัดจ้าง
ข้อ 2 เอกสารสำหรับสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
ข้อ 3 แบบสอบราคาจ้าง 2558
ข้อ 4 แบบฟอร์มสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
วิธี e-Auction
เอกสารการประกวดราคา e-Auction
e-Auction2549
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 151  
เข้าชมปีนี้ : 2,246  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,817  


   >>..ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการ/ประชุม..<<
ประชุม ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2560 สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2   [อ่าน : 91 ครั้ง]
       ประชุม ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2560 สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ..... (อ่านต่อ)
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผน  [อ่าน : 1,048 ครั้ง]
        สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผน ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  [อ่าน : 489 ครั้ง]
       ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ..... (อ่านต่อ)

   >> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ <<
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2561 ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2561  [อ่าน : 44 ครั้ง]
       ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ 2561 ประกาศ ณ.วันที่ 30 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560  [อ่าน : 32 ครั้ง]
       ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ ..... (อ่านต่อ)

   >> แบบฟอร์ม การเงิน <<
แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร [อ่าน : 806 ครั้ง] แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 [อ่าน : 756 ครั้ง]
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006 [อ่าน : 595 ครั้ง] แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล [อ่าน : 687 ครั้ง]
แบบฟอร์มแบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง [อ่าน : 1,014 ครั้ง] แบบฟอร์มแบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (2) [อ่าน : 785 ครั้ง]
  ภาพกิจกรรม สพป.จบ.2
ประชุม ข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2560 สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มาปฏิบัติซ้อมแผน
ดูรายการทั้งหมด  

 


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ ครูไทย