จัดประกวดผลงานทางวิชาการ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 26 ครั้ง
 ประกาศ : 16 สิงหาคม 2561 17:26:55       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประกวดและตัดสิน                        การเขียนเรียงความ  เพื่อรับรางวัลจากกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง กำหนดตัดสินในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี                        โดยคณะกรรมการตัดสินจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี