อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 32 ครั้ง
 ประกาศ : 18 กรกฏาคม 2561 20:18:08       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยาเสพติด ให้กับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 25 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดคมบาง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายพงษ์พัฒน์  วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน