การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 55 ครั้ง
 ประกาศ : 08 มิถุนายน 2561 17:34:22       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      วันที่ 8 มิถุนายน 2561  นายภิญโญ  อิ่มอุไร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้มอบนโยบายการป้องกัน              และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับชอบ                        งานด้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน