ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 40 ครั้ง
 ประกาศ : 08 มิถุนายน 2561 17:28:40       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561                       ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายภิญโญ  อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธาน มีโรงเรียนร่วมกิจกรรม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจันทเขลม, บ้านหนองสลุด, บ้านมะขาม                   ผลการประกวด
     ประเภทลูกเสือสามัญ
        เหรียญทองอันดับ 1  กองลูกเสือโรงเรียนบ้านจันทเขลม
        เหรียญทองอันดับ 2  กองลูกเสือโรงเรียนบ้านมะขาม
     ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
       เหรียญทองอันดับ 1  กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองสลุด