โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 56 ครั้ง
 ประกาศ : 29 มีนาคม 2561 16:31:44       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้กับข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีนักเรียนภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 43 โรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.จันทบุรี เขต 2 โดยมี นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก
     1. น.ส.วรพรรณ  วรผล  นักโภชนาการโรงพยาบาลขลุง
     2. น.ส.กัลยาลักษณ์  กลมเกลี้ยง  นักโภชนาการโรงพยาบาลแหลมสิงห์