โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน "เยี่ยมบ้านนักเรียน" ประจำปีกา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 81 ครั้ง
 ประกาศ : 04 กุมภาพันธ์ 2561 09:26:52       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอสอยดาว จำนวน 3 ราย ได้แก่
     1. ด.ญ. จีระภา  สินสุข โรงเรียนบ้านกระทิงทอง
     2. ด.ญ.นลินรัตน์  พัฒนามาศ  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
     3. ด.ช.บรรพต  เหลือดี  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6
โดยได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จากนายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน