การสอบแข่งขันทางวิชาการ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 79 ครั้ง
 ประกาศ : 11 มกราคม 2561 10:58:48       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ  ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา                  จำนวน 220 คน   ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  23  คน  วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  จำนวน 199 คน ณ  โรงเรียนบ้านมะขาม อำเภอมะขาม                  จังหวัดจันทบุรี