โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 122 ครั้ง
 ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2560 16:15:57       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 11 พฤศิจกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ จำนวน 210 คน แบ่งเป็น
      วิชาคณิตศาสตร
            ป.3 จำนวน 31 คน
            ป.6 จำนวน 72 คน
     วิชาวิทยาศาสตร์
              ป.3 จำนวน 31 คน
              ป.6 จำนวน 76 คน