การมอบทุนการศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 120 ครั้ง
 ประกาศ : 25 ตุลาคม 2560 10:30:59       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 สมาคมชาวจันทบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้รับจำนวน 20 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี