กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2
 ประชุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 121 ครั้ง
 ประกาศ : 05 ตุลาคม 2560 09:31:09       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันทางการเรียนรู้ ผ่านระบบ Tele Conference ให้กับครูแกนนำ เพื่อนำไปขยายผลให้กับโรงเรียนในอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2