กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 141 ครั้ง
 ประกาศ : 30 สิงหาคม 2560 10:31:24       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็ง        การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กานต์เปรมปรีต์  ชิตานนท์ รองผู้้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนจากส่วนราชการ                 และภาคเอกชน ข้าราชการในสังกัด สพป.จันทบุรี  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 4 คน ได้แก่
     1. ด.ช.ปิยวัฒน์  ใจสุทธิ       โรงเรียนบ้านอีมุย
     2. ด.ญ.ทิพย์สิรีย์  ลึกวิลัย     โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย
     3. ด.ช.ทักษิณ  ประทุมวาล   โรงเรียนวัดปากน้ำ
     4. ด.ญ.นิริศรา  วรรณประทุม  โรงเรียนวัดบางกะไชย
    โดยมีการมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนทั้ง 4 ครอบครัว