การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 164 ครั้ง
 ประกาศ : 15 กรกฏาคม 2560 18:40:01       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ
จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จำนวน 10 โรงเรียน  จัดอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตามูล
 รุ่นที่ 2 อำเภอขลุง แหลมสิงห์ มะขาม เขาคิชฌกูฎ จำนวน 15 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560