ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรและการดำเนินงาน กยศ. ปี 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 100 ครั้ง
 ประกาศ : 30 มิถุนายน 2560 17:29:59       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรรและการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเสม็ดขาว  โรงแรมเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายภิญโญ  อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จบ.2 เป็นประธานในที่ประชุม