ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 91 ครั้ง
 ประกาศ : 30 มิถุนายน 2560 16:54:32       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน                     ณ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560