การขับเคลื่อนงานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 98 ครั้ง
 ประกาศ : 30 มิถุนายน 2560 16:50:24       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและระบบดูแลข่วยเหลือ               โดยมี นายภิญโญ  อิ่มอุไร ให้เกียรติเป็นประธาน และทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสายพันธ์ุ ศรีพงษ์พันธ์กุล,                     นางกรแก้ว  ถนอมกลาง และ นายอาณัฐ  ปรีสมบัติ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช