ประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 99 ครั้ง
 ประกาศ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 15:11:11       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2560 ให้กับครูที่รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายภาณพ  แจ้งพลอย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด