Breaking News |  โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561       มอบทุนการศึกษา       สพป.จันทบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมการประเมินนักเรียน สถานศึกษาพระราชทาน       การมอบทุนการศึกษา       การประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึก       จัดประกวดผลงานทางวิชาการ       เยี่ยมบ้านนักเรียน       มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน       รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับทอง        ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือกลุ่มส่งเสริมฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 98  
เข้าชมปีนี้ : 2,795  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,605  
  การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  08-06-2561
     วันที่ 8 มิถุนายน 2561  นายภิญโญ  อิ่มอุไร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้มอบนโยบายการป้องกัน              และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับชอบ                        งานด้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว